AEON MALL

Client: AEON MALL
Location: Long Biên, Hà Nội
Scope of works: Key visual campaign
Date: 2017
Infomation

Hiện trạng:

Aeon Mall Long Biên là trung tâm thương mại mang tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.

Giải pháp:

CBj đảm nhận vai trò thiết kế hình ảnh Key visual cho các dịp lễ tết .

Thông điệp:

Key visual được sử dụng cho tất cả các banner thông báo của trung tâm Aeon Mall Long Biên Hà Nội.

 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
AEON MALL
Key Visual campaign Father's Day
AEON MALL
Key visual campaign Ghost Festival
AEON MALL
Key visual campaign Mid-Autumn Festival
Bảng giá