AEON MALL CELADON

Client: Aeon Mall Tan Phu
Location: Ho Chi Minh
Scope of works: Aeon Mall Celadon Calendar 2019
Date: 2018
Infomation
Hiện trạng:
Aeon Mall Tân Phú là trung tâm thương mại mang tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.
Định hướng Aeon Mall Tân Phú là trung tâm mua sắm, giải trí “tất cả trong một”, kế hợp toàn diện các khu vực mua sắm, giải trí, sinh hoạt cộng đồng và sinh thái cho khách hàng.. Năm 2019 AMTP muốn đưa ra mẫu lịch sẽ thể hiện theo chủ đề xuyên suốt, truyền tải thông điệp của concept Mall mới “OUR FAVORITE PLACE” với 4 key word: Global quality, Hospitality, New life style, Communication
 
Giải pháp:
Sử dụng cách kí họa màu nước tả thực để quảng bá và truyền tải cho Mall mới cải tạo sống động, trẻ trung, mới mẻ. Từng trang lịch được vẽ theo concept mà AMTP đưa ra.
 
Thông điệp:
CBj lấy ý tưởng vẽ màu nước cho bộ lịch đầu tiên sau khi cải tạo để tạo sực khác biệt trong chiến dịch truyền thông của AMTP
 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
MP TELECOM
MP Telecom Calendar 2020
BINH DUONG CANARY
Aeon Mall Canary Calendar 2020
PROFILE PROSPORTS
Profile Prosports
Bảng giá