Post by admin
13.03.2018
Logo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một lượng thông tin hàm súc biểu đạt lực năng hoạt động của một công ty, một tổ chức, một hoạt động (như..
Post by admin
03.03.2018
Bạn đã đầu tư khá nhiều chi phí để thiết kế logo? Mặc dù loho rất đẹp mắt, ấn tượng nhưng sau khi sử dụng, việc kinh doanh càng ngày càng gặp nhiều khó khăn? Bạn có từng nghĩ rằng..
Post by admin
03.03.2018
Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu truyền thông là gì, tác dụng của truyền thông đến kinh doanh. Phần này, sẽ đi sâu vào phân tích, truyền thông ảnh hưởng đến..
...
16
Bảng giá