HANOI INTERNATIONAL SCHOOL

Client: Hanoi International School
Location: Hanoi
Scope of works: Branding
Date: 2018
Infomation
Hiện trạng:
Hanoi International School là trường quốc tế nằm ở trung tâm Hà Nội, được công nhận bởi Hội đồng các trường Quốc tế (CIS) và Hiệp hội New England. Được thành lập từ năm 1996, Trường Quốc tế Hà Nội đã phát triển ổn định xà xây dựng thương hiệu, liên kết cộng động trong nước và quốc tế mạnh mẽ cho đến hiện nay.
 
Giải pháp:
Để chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu của Trường Quốc tế Hà Nội, CBj đã sử dụng hình ảnh quyển sách đặc trưng cho ngành giáo dục với hệ thống kẻ ô là tiêu chuẩn đồ họa để đảm bảo hình ảnh không thay đổi của biểu tượng khi phóng to thu nhỏ, mặc định là X.
 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
PROFILE GHC
GH Consult
VERANDA
Branding
Bảng giá