HAPPY IDEM

Client: Happy IDEM
Location: Ha Noi
Scope of works: Print Design - HI
Date: 2018
Infomation

Hiện trạng:

HI (Happy IDEM) là công ty TNHH ĐTPT Giáo dục & TMDV Y tế Hạnh phúc mang đến dự án “Mắt sáng Việt Nam” để giải quyết phần nào những khó khăn và nâng cao chất lượng chăm sóc, ngăn ngừa, khám chữa tật khúc xạ cho trẻ em Việt Nam.  Công ty triển khai dự án vào năm 2016 với định hướng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.

Giải pháp:

CBj hiểu rõ mong muốn, cũng như định hướng phát triển của dự án; hợp tác cùng đưa ra ý tưởng, thiết kế và xây dựng lên bộ nhận diện thương hiệu HI (Happy IDEM).

Thông điệp:

Logo là sự kết hợp của chữ cái H và I, viết tắt của Happy IDEM cùng màu sắc cam và xanh biển là màu đặc trưng của ngành y. Thiết kế đơn giản, hiện đại phù hợp với xu hướng hiện nay.

 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
MP TELECOM
MP Telecom Calendar 2020
BINH DUONG CANARY
Aeon Mall Canary Calendar 2020
PROFILE PROSPORTS
Profile Prosports
Bảng giá