IMISS 2018

Client: GIANG SON MEDIA
Location: Hanoi
Scope of works: Profile - Multimedia
Date: 3/2018
Infomation

IMISS 2018 là sự kiện Hoa Khôi Sinh Viên Hà Nội - Imiss Thang Long.

CBj design được chọn làm đơn vị thiết kế của sự kiện.

 

 

 

 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
MP TELECOM
MP Telecom Calendar 2020
BINH DUONG CANARY
Aeon Mall Canary Calendar 2020
PROFILE PROSPORTS
Profile Prosports
Bảng giá