MOMOSPA

Client: Momospa
Location: Ha Noi
Scope of works: Website Interface
Date: 10/2015
Infomation

Hiện trạng:

Momo Spa là một spa mang phong vị Nhật Bản, nhỏ xinh nhưng ấm áp, nhẹ nhàng, đơn thuần , không màu mè, xa xỉ, đơn giản nhưng thật và chất.

Giải pháp:

CBj góp phần ý tưởng thiết kế xây dựng bộ giao diện website, mở rộng mặt truyền thông cho Momo Spa.

Thông điệp:

Với việc xây dựng và quảng cáo thương hiệu qua website đang là bước đi cần thiết của bắt cứ doanh nghiệp nào.

Momo Spa cũng không ngoại lệ, và có một giao diện website phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu giúp Momo Spa thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

Dự án tiếp theo

Bảng giá