PROFILE LAM THAO

Client: Lam Thao
Location: Phu Tho
Scope of works: Profile Lam Thao
Date: 2018
Infomation

Hiện trạng:

CTCP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao luôn giữ vững vai trò ngọn cờ đầu trong ngành sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất nước ta. Với mục tiêu hàng đầu là giữ vững và phát triển các sản phẩm truyền thống phục vụ nông nghiệp, ngoài ra Công ty mở rộng và phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác. Do đó Công ty cần giới thiệu các ngành nghề kinh doanh bằng một cuốn profile chuyên nghiệp.

Giải pháp:

CBj hân hạnh là đơn vị tư vấn và thiết kế Profile Lâm Thao lấy cảm hứng từ màu xanh của cây cỏ, màu của tự nhiên thể hiện bản chất doanh nghiệp cung cấp Hóa chất & Phân bón thân thiện với môi trường.

Thông điệp:

Thiết kế đơn giản, tinh tế tạo nên sự hiện đại, thân thiện của doanh nghiệp.

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
MP TELECOM
MP Telecom Calendar 2020
BINH DUONG CANARY
Aeon Mall Canary Calendar 2020
PROFILE PROSPORTS
Profile Prosports
Bảng giá