Uber

Client: T&A Ogilvy
Location: Ha Noi
Scope of works: Printing
Date: 2017
Infomation

Uber là công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng có trụ sở tại San Francisco, California, và hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước.

CBj có cơ hội trở thành đối tác của Uber trong dự án in ấn hộp quà tết 2018.

 

 

 

Dự án tiếp theo

Các dự án khác
MP TELECOM
MP Telecom Calendar 2020
BINH DUONG CANARY
Aeon Mall Canary Calendar 2020
PROFILE PROSPORTS
Profile Prosports
Bảng giá